Όροι χρήσης

Αγοράζοντας προϊόντα από αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τους παρακάτων όρους χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε τους προσεκτικά.

1) Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του antoniowatches.com, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος και σε περίπτωση αντιγραφής μερικής ή ολικής η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο antoniowatches.com ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2) Εμπορικά σήματα

Η ονομασία antoniowatches.com είναι κατατεθέν σήμα. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

3) Άρνηση εγγύησης

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Το antoniowatches.com δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

4) Ιστοσελίδες τρίτων μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες του, το antoniowatches.com μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του διαδικτύου, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι.

5) Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το antoniowatches.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

6) Ισχύον δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του antoniowatches.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά είναι τα δικαστήρια Λάρισας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο